Vizitky pro restaurace

Vizitky pro restaurace

Každý profesionální podnikatel by měl mít vizitku své společnosti. Stejný princip platí pro majitele gastronomických zařízení. Vizitka se může stát vynikající reklamou pro každou restauraci, i malou. Základní znalosti Vytvoření efektní vizitky vyžaduje určitou zkušenost. Z tohoto důvodu by lidé, kteří nejsou příliš obeznámeni s problematikou v oblasti grafiky a designu, měli využívat služeb profesionálního grafika. Avšak i když zadáme výrobu vizitek externí společnosti, stojí za to vědět, co by měly obsahovat. Podepsání smlouvy obvykle předchází pouze výměna povrchních informací a co víc – není vždy možné ověřit dovednosti a zkušenosti společnosti nebo jednotlivého profesionála, se kterým bude navázána spolupráce. Minimum informací I ty nejskromnější vizitky vyžadují, aby na nich byly umístěny základní údaje o restauraci. Mezi ně patří: název restaurace, adresa, kde se nachází,telefonní a faxové číslo,e-mailová adresa, adresa…
Read More